Chính sách khách hàng


1. Hạng SILVER

- Đạt hạng khi đăng kí

- Tặng 1 phần "Bánh chuối" khi đăng kí thành viên của 4An

- Khi đạt 500 điểm 1 CASH VOUCHER 250.000 VNĐ (Áp dụng 10 ngày sau khi nhận được Voucher).

- Ưu đãi sinh nhật: Giảm 10% Food Menu khi dùng bữa tại nhà hàng ( Hạn dùng 14 ngày sử dụng sau khi nhận được tin nhắn ưu đãi).

2. Hạng GOLD

- Đạt hạng khi tích được 500 điểm (  Quy đổi : 10.000 VND = 1 điểm)

- Giảm 5% Food Menu

- Khi đạt 500 điểm 1 CASH VOUCHER 250.000 VNĐ (Áp dụng 10 ngày sau khi nhận được Voucher).

- Ưu đãi sinh nhật: Giảm 10% Food Menu khi dùng bữa tại nhà hàng ( Hạn dùng 14 ngày sử dụng sau khi nhận được tin nhắn ưu đãi).

3. Hạng DIAMOND

- Đạt hạng khi tích được 1.500 điểm (  Quy đổi : 10.000 VND = 1 điểm)

- Giảm 10%Food Menu

- Khi đạt mỗi 500 điểm được TẶNG  1 CASH VOUCHER 250.000 VNĐ (Áp dụng 10 ngày sau khi nhận được Voucher).

- Ưu đãi sinh nhật: Giảm 15% Food Menu khi dùng bữa tại nhà hàng ( Hạn dùng 14 ngày sử dụng sau khi nhận được tin nhắn ưu đãi).

-----

LƯU Ý:
10.000VNĐ sẽ được tích 1 điểm

Voucher sinh nhật được gửi cho khách hàng trước 5 ngày. Hạn sử dụng vocher 14 ngày kể từ ngày phát hành.