Chính sách đổi trả

4An chỉ hỗ trợ đổi trả đối với những trường hợp lỗi xảy ra đến từ nhà cung cấp (VD: thực phẩm hỏng, không đảm bảo chất lượng…) hoặc 1 trường hợp đặc biệt nào khác.