Giới thiệu

4An là chuỗi nhà hàng chay thân thiện với môi trường, phục vụ những sản phẩm chay thuần Việt.

Chúng tôi tin rằng sự lựa chọn thực phẩm hẳng ngày, nguồn gốc và cách chế biến có ảnh hưởng trực tiếp không những chỉ đến sức khoẻ của khách hàng mà còn là cả cộng đồng và môi trường xung quanh.

4An là chuỗi nhà hàng chay thân thiện với môi trường, phục vụ những sản phẩm chay thuần Việt. 

Với mong muốn đem tới một concept xanh, môt lối sống An, 4An là môt nơi để mọi người có thể chia sẻ, đồng điệu về những ý tưởng tốt đẹp và có ý nghĩa.

4An, một concept xanh, một lối sống An