Canh/Soup

 Canh chua nấu đậu  Canh chua nấu đậu
 Canh lô hội hạt sen  Canh lô hội hạt sen
 Canh măng nấm  Canh măng nấm