Khai vị/Appetizer

 Bánh kẹp nấm  Bánh kẹp nấm
 Bò bía nấm  Bò bía nấm
 Chả giò nấm  Chả giò nấm
 Chả nấm đông  Chả nấm đông
 Diếp cuốn  Diếp cuốn

Diếp cuốn

75,900₫

 Phở cuốn  Phở cuốn

Phở cuốn

75,900₫

 Tam củ xốc lá chanh  Tam củ xốc lá chanh