Nước uống/Drink

 Cà Phê đá  Cà Phê đá

Cà Phê đá

42,900₫

 Cà phê Quế  Cà phê Quế
 Cà Phê sữa  Cà Phê sữa
 Nước mát  Nước mát

Nước mát

20,900₫

 Trà hoa cúc mật ong  Trà hoa cúc mật ong
 Trà hoa hồng  Trà hoa hồng