Dessert/Tráng miệng

 Bánh chuối  Bánh chuối

Bánh chuối

31,900₫

 Bánh cuộn tơ tằm  Bánh cuộn tơ tằm
 Bánh gan  Bánh gan

Bánh gan

42,900₫

 Chè nếp cẩm  Chè nếp cẩm
 Chè Ỷ  Chè Ỷ

Chè Ỷ

31,900₫