Dessert/Tráng miệng

 Bánh bột đậu  Bánh bột đậu
 Bánh chuối  Bánh chuối

Bánh chuối

31,900₫

 Bánh cuộn tơ tằm  Bánh cuộn tơ tằm
 Bánh lá dứa  Bánh lá dứa
 Hạt Điều Chiên Cay  Hạt Điều Chiên Cay
 Vỏ bưởi sấy  Vỏ bưởi sấy