Dessert/Tráng miệng

 Bánh chuối  Bánh chuối

Bánh chuối

31,900₫

 Bánh cuộn tơ tằm  Bánh cuộn tơ tằm
 Chè nếp cẩm  Chè nếp cẩm